top of page

Over ons

Heemkunde_WVl_LOG.jpg

Heemkunde West-Vlaanderen heeft tot doel alle lokale en regionale erfgoedverenigingen (verenigingen van vrijwilligers, die lokaal, regionaal of provinciaal georganiseerd zijn en waarvan de werking zich in de eerste plaats op het cultureel erfgoed richt) in West-Vlaanderen te overkoepelen, met het oog op hun belangenbehartiging en de versteviging van hun netwerk. 
Zij doet dit door het coördineren van kennisuitwisseling en samenwerking, het begeleiden van bovenlokale erfgoedprojecten, publiceren, het organiseren van overleg, ontmoetingen en vorming en het peilen naar de wensen en noden. 
Heemkunde West-Vlaanderen is ervan overtuigd dat erfgoed een meerwaarde krijgt door het stimuleren van publieksontsluiting.

Wie meer wenst te weten over de vereniging, kan steeds de secretaris contacteren: secretariaat@hkwestvlaanderen.be.

Wie meer over dit project wenst te weten, kan steeds de projectcoördinator contacteren: hendrikvandeginste@hotmail.com

bottom of page