Zoeken
  • hendrikvandeginste

Nieuwjaarsbrief West-Vlaanderen verpoppt 2021

Het is maar hoe je kijkt naar het glas dat halfvol of halfleeg is. We namen ons met Heemkunde West-Vlaanderen voor om gedurende drie jaar het Popp-project te behartigen. En vandaag zijn we daar nog net in de eerste helft van. Morgen is dat verleden tijd.

Hoever staan we dan? Voor de ene zal glas voller zijn dan voor de andere. Dat is zoals gezegd afhankelijk van je kijk. Ruim een derde van alle percelen zijn volledig afgewerkt. Deze gegevens gevoegd bij diegene die al werden ingevoerd , maar niet gecontroleerd , dat is ruim de helft. Maar we konden ook gebruik maken van databanken die we enkel moesten aanpassen, om die gegevens in onze eenvormige databank op te nemen. We weten ook niet exact hoever elke vrijwilliger staat met de invoer van de gemeente die hij/zij voor zijn/haar rekening neemt. Enfin: hoever staan we nu?

Misschien kan een ander cijfer iets vertellen: vandaag zijn er 97 West-Vlaamse gemeenten (voor de fusiegolf) afgewerkt. 24 gemeenten zijn ingevoerd, maar nog niet nagekeken (onder meer op eenvormigheid). Samen is dat 121 gemeenten. En toeval of niet: we tellen 240 gemeenten in totaal. En tegelijk zijn in de leggers van nog andere gemeenten vrijwilligers actief. Dus vanuit die kijk zeker een halfvol glas.

In deze periode kunnen we elkaar geen glas inschenken. Dat spijt ons. Maar daarom deze vraag om zelf je glas te vullen. En aarzel niet: helemaal vol. En drink op de gezondheid van jezelf en dat van de vrijwilligers die dit project doen slagen!

Gelukkig nieuwjaar!


Je kapoentjes van het West-Vlaanderen verpoppt-project. ;-)

94 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Top van Popp is Pop

Ik weet niet van waar het komt, maar blijkbaar kan je Poperinge afkorten tot Pop of Pops. Poperinge is geen kleine gemeente. Het heeft een centrum met een zekere omvang waar in verhouding met de opper

Ruim over de helft, vrijwilligers gezocht!

Ons project waarbij de gegevens uit de Popp-leggers (alle West-Vlaamse percelen) in een databank worden ingevoerd is goed aan het lopen. Voor andere provincies kan je alvast een kijkje nemen op de web

Wie doet welke gemeente?

De vrijwilliger beslist. We nemen de gemeente van zijn of haar keuze. Maar daarna volgt wel een moeilijkere afweging. Als het de vrijwilliger eender is welke gemeente onder handen wordt genomen, dan p