Zoeken
  • hendrikvandeginste

Nieuwjaarswens!

Met het nieuwe kalenderjaar is het gepast om u een nieuwjaarswens te geven. Dat u in goede gezondheid mag verkeren en alles wat u hart belieft werkelijkheid mag worden, dat zijn de zaken die je verwachtende bent. En weg geven die wensen graag. We schrijven erbij dat we u wensen dat dit project van Popp vooruit mag gaan. De resultaten zijn voor zoveel plaatsen en mensen interessant. Tegelijk een bekentenis: voor ons is het jaar nog niet voorbij, het project is halfweg het jaar gestart... En dus: u mag zowat halfweg het jaar veel oprechtere nieuwjaarswensen verwachten. :-)

20 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Top van Popp is Pop

Ik weet niet van waar het komt, maar blijkbaar kan je Poperinge afkorten tot Pop of Pops. Poperinge is geen kleine gemeente. Het heeft een centrum met een zekere omvang waar in verhouding met de opper

Ruim over de helft, vrijwilligers gezocht!

Ons project waarbij de gegevens uit de Popp-leggers (alle West-Vlaamse percelen) in een databank worden ingevoerd is goed aan het lopen. Voor andere provincies kan je alvast een kijkje nemen op de web

Wie doet welke gemeente?

De vrijwilliger beslist. We nemen de gemeente van zijn of haar keuze. Maar daarna volgt wel een moeilijkere afweging. Als het de vrijwilliger eender is welke gemeente onder handen wordt genomen, dan p